Projekty UE

Firma uczestniczyła w projekcie:

DOTACJE NA INNOWACJE

NAZWA INWESTYCJI

Wzrost konkurencyjności firmy KRY- WO dzięki wdrożeniu nowej technologii

barwienia wyrobów pończoszniczych

Umowa na dofinansowanie nr

UDA-POIG.04.03.00-00-633/11-00 z dnia 27.08.2012.

Nazwa Beneficjenta: „KRY – WO” P.P.H.U. Spółka Jawna

Wojciech Kędzierski, Krystyna Paszkiewicz,

Magdalena Kędzierska, Andrzej Paszkiewicz

Wartość Projektu: 1 740 550,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 980 292,25 PLN

Okres realizacji: 31.06.2013

Design by T-SYSTEM s.c. , 2015